Γραμμή Παραγωγής

PERWIN είναι ένα από τα τοπ-πέντε εργοστάσια με την πλήρη αυτόματη γραμμή παραγωγής μηχανών πλήρωσης και κάλυψης. Μπορούμε να προσαρμόσουμε το εξατομικευμένο προϊόν σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών μας. Όλες οι μηχανές είναι στην καλή ποιότητα, με τα εξαγόμενα πρότυπα.

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 0

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 1

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 2

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 3

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 4Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 5

OEM / ODM

Μετά από περίπου 20 έτη γρήγορης ανάπτυξης, PERWIN έχει επιτύχει τα πολυάριθμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την αρκετά μοναδική τεχνολογία. Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες τις ικανοποιητικές τεχνικές λύσεις και τα οικονομικώς αποδοτικά προϊόντα που μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις των πελατών.

 

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 0

Ε & Α

PERWIN εκτάριο έχοντας σχέση περίπου και συμβαδίζοντας με τη διεθνή πιό πρόσφατη τεχνολογία στον ίδιο τομέα, και έχει την ανεξάρτητη ικανότητα καινοτομίας να καλύψει τα κενά μερικά από σχετικό fields.5. Η επιχείρησή μας έχει τον άριστο εταιρικό πολιτισμό, με μια δημιουργική και αποδοτική Ομάδα Διοίκησης

 

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 0

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 1

 

Perwin Science and Technology Co,.Ltd γραμμή παραγωγής εργοστασίων 2